Privacy beleid & Disclaimer (laatst bijgewerkt op 2 januari 2022)

Mineralenwereld.nl is onderdeel van een geologisch en mineralogisch gerelateerde stichting met een website met diverse informatie gebaseerd op de bijdragen van het bestuur, vrijwilligers en donateurs. Aangezien al deze bijdragen onderdeel worden van de permanente registratie van stichting Mineralenwereld, ook gezien de AVG en copyrightwet, is hierbij ons Privacy beleid.

Wij verzamelen en delen informatie dat vrijwillig ter beschikking is en wordt gesteld door iedereen die op welke manier dan ook dit aan stichting Mineralenwereld deelt. Alle informatie is puur informatief en daar kunnen geen rechten aan ontleend worden over juistheid en volledigheid. Stichting Mineralenwereld zal er ten alle tijden voor proberen te zorgen dat al deze informatie zo compleet, juist en volledig mogelijk zal zijn. Stichting Mineralenwereld zal dan ook nooit aansprakelijk gesteld kunnen worden op welke manier dan ook voor al deze gedeelde informatie.

Dit privacy beleid is op alle persoonsgegevens die Mineralenwereld opslaat van toepassing en kan in welke vorm dan ook op één van onze online diensten, te noemen de website of gerelateerde diensten als Facebook, Instagram, MailChimp en YouTube en dergelijke van toepassing zijn. Dit privacy beleid is opgesteld op basis van de wet algemene verordening gegevensbescherming (AVG), van kracht sinds 25 mei 2018. 

Verantwoordelijke partij

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Stichting Mineralenwereld
KvK: 78503973
BTW: NL861428377B01
E-mail: info@mineralenwereld.nl
Adres: Sweelincklaan 418, 5012 BD, Tilburg (geen bezoekadres)

Gebruik van cookies

Stichting Mineralenwereld gebruikt cookies om persoonlijke voorkeuren met betrekking tot het gebruik van de website op te slaan. We gebruiken op geen enkele manier cookies om uw activiteiten buiten deze website te volgen. Deze website kan gebruik maken van trackingsoftware om zijn bezoekers te volgen om beter te begrijpen hoe ze deze gebruiken en om een statistisch beeld te vormen over het gebruik van de diensten van stichting Mineralenwereld.

Informatie die wij verzamelen

De stichting verzamelt informatie op verschillende manieren. De informatie die u zelf opgeeft bij het registreren of invoeren van gegevens op de site en de informatie die automatisch wordt verzameld door (tracking)software.

Alle informatie (teksten en/of afbeeldingen of gelijkwaardig) die door derden en/of andere partijen worden aangeleverd, blijft de verantwoordelijkheid en eigendom van de persoon in kwestie. Mineralenwereld behoudt wel het recht alles dat gedeeld is door derden te mogen gebruiken voor promotionele doeleinden en doeleinden van Mineralenwereld. Desondanks is er geen enkele garantie betreffende de juistheid of volledigheid of het bijgewerkt zijn van de door derden verstrekte informatie.

Informatie die u ons geeft

Wanneer u zich registreert op onze website dient u ons uw volledige echte voor- en achternaam en uw e-mailadres te delen. Alle bijdragen die u aan onze stichting levert, worden in verband gebracht met uw naam. Dit kan niet worden verwijderd, zelfs niet als u zich wilt uitschrijven van de website, aangezien het onderdeel is geworden van de historische database en verslaglegging in database en niet kan worden verwijderd, behalve in zeer speciale omstandigheden als het bestuur van stichting Mineralenwereld hiermee instemt.

Persoonlijke gegevens die u ons verstrekt, worden aan niemand anders verstrekt, behalve met uw uitdrukkelijke toestemming.

Als u zich op de site registreert, is uw volledige naam zichtbaar. Uw e-mailadres is verborgen voor andere gebruikers, behalve degenen met redactionele of managementtoegang tot de sitegeschiedenis die uw e-mailadres zullen zien in de logboeken van alle gegevens die u hebt toegevoegd of bewerkt op de site.

Alle informatie (teksten en/of afbeeldingen of gelijkwaardig) die door Mineralenwereld ter beschikking wordt gesteld kan alleen worden gezien als informatief. Logischerwijze heeft Mineralenwereld er zoveel mogelijk aandacht aan besteed om juiste informatie te verstrekken. Desondanks is er geen enkele garantie betreffende de juistheid of volledigheid of het bijgewerkt zijn van deze informatie.

Alle informatie (teksten en/of afbeeldingen of gelijkwaardig) op alle podia waarop Mineralenwereld actief is, zoals de homepage www.mineralenwereld.nl, als eventuele andere sites van Mineralenwereld, dan wel alle subpagina’s van Mineralenwereld websites en alle social media vallen onder het copyright van Mineralenwereld en mogen op geen enkele wijze worden verspreid of gebruikt, mits er schriftelijk toestemming is verleend door het voltallige bestuur van Mineralenwereld. 

Automatisch geregistreerde informatie

We gebruiken verschillende methoden om automatisch informatie over u en uw bezoek vast te leggen om beter te begrijpen hoe onze site wordt gebruikt en om de ervaring op u af te stemmen.

Om veiligheidsredenen kunnen we IP-adressen registreren die worden gebruikt om in te loggen op uw account om ongeoorloofde toegang te voorkomen. Deze informatie wordt veilig bewaard en niet gedeeld met andere partijen. Alle activiteit op de site wordt geregistreerd, inclusief het IP-adres van toegang.

Wanneer u bent aangemeld met uw account, kan alle informatie op de achtergrond worden verzameld. Dit betekent het bezoek aan alle pagina’s van de website van Mineralenwereld, berichten die u hebt gelezen en/of waarop u op hebt gereageerd en alle informatie die u hebt ingediend. Ook wordt het bezoek geregistreerd om zowel de ingevoerde informatie te modereren als om een ​​beter begrip te krijgen hoe onze diensten worden gebruikt. Deze informatie is voor niemand beschikbaar behalve de moderators en/of betrokkenen bij Mineralenwereld.

E-mail berichtgeving (nieuwsbrief)

Mineralenwereld gebruikt uw naam en e-mailadres om de periodieke e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over uw account bij Mineralenwereld te sturen. Bij registratie van een nieuw account wordt u expliciet gevraagd of u deze nieuwsbrief wilt ontvangen (dit is op basis van een opt-in). Voor bestaande accounts is deze deelname al van toepassing. Afmelding voor deze e-mail nieuwsbrief is te allen tijde mogelijk. 

Algemeen

Gebruikers die contact opnemen Mineralenwereld en/of de eigenaren doen dit naar eigen goeddunken en verstrekken de gevraagde persoonlijke gegevens op eigen risico. Uw persoonlijke gegevens worden privé gehouden en veilig opgeslagen tot een tijd dat deze niet langer nodig is of geen nut meer heeft. Er is alles aan gedaan om een ​​veilig en beveiligde website te maken. Uw inloggegevens kunnen worden gebruikt om u te authentiseren op andere gerelateerde websites, uw naam en e-mailadres zullen met dergelijke sites worden gedeeld als u ervoor kiest om deze authenticatiemethode te gebruiken.

Hoewel deze website alleen hoogwaardige, veilige en relevante externe links lijkt te bevatten, wordt gebruikers geadviseerd voorzichtig te zijn voordat ze op externe weblinks klikken die op deze website worden genoemd.

Mineralenwereld is ten allen tijde niet verantwoordelijk voor schade, dan wel op enige manier gerelateerde problemen of andere zaken die het gevolg zijn van externe factoren buiten Mineralenwereld.

Ook is Mineralenwereld onder andere niet aansprakelijk voor directe of indirecte gevolgen van eventuele onjuistheden op onze websites en kan daarom op geen enkele mogelijkheid aansprakelijk worden gesteld voor onjuiste informatie, typ- en schrijffouten en alles wat hieraan gerelateerd is. Ook is het niet mogelijk Mineralenwereld hoofdelijk aansprakelijk te stellen voor eventuele geleden (financiële) schade die daaruit voortvloeit of daar mee te maken heeft.

Gegevens, waaronder de naam en e-mailadres van de gebruikers van de website van Mineralenwereld worden nooit zonder toestemming vrijgegeven, tenzij bevoegde autoriteiten erom vragen en met uitzondering van samenwerkingen. Indien Mineralenwereld een samenwerking, contract of zakelijke overeenkomst aangaat met een externe partij die gerelateerd is aan uw gegevens, zouden deze gegevens kunnen worden uitgewisseld.

Is er een vermoeden dat uw gebruikersnaam en/of wachtwoord wordt misbruikt? Of vermoed je op een andere wijze misbruik van uw informatie die u gedeeld heeft bij Mineralenwereld? Meld dit dan zo spoedig mogelijk aan ons zodat we kunnen helpen dit op te lossen.

We behouden ons het recht voor om dit privacy beleid op elk moment en zonder waarschuwing bij te werken en/of te vervangen. We raden u aan om deze pagina regelmatig te bezoeken en de site niet langer te gebruiken als u zich niet tevreden voelt met een van de voorwaarden. Als u zich zorgen maakt, neem dan gerust contact met ons op.

Opvolgen van beschikbare content

Mineralenwereld is ten allen tijde niet verantwoordelijk voor materiële, fysieke of mentale schade en/of letsel door het onjuist gebruiken van content aangeboden op onze platforms. Handelingen, voorbeelden, tips, het gebruik van gereedschappen, chemicaliën en andere aangeboden content zijn volledig voor eigen risico. Het uitoefenen van het zelf zoeken naar mineralen en handelingen die daaruit voortvloeien, kunnen gevaarlijk zijn. Gebruik altijd beschermende kleding en hanteer de nodige verplichte voorzorgs- en veiligheidsmaatregelen. Werk altijd buitenshuis met voldoende ventilatie. Voer chemische stoffen af naar het daarvoor beschikbare afvalstation.

Content op onze platforms is gemaakt door professionals; indien u over te weinig kennis en ervaring beschikt om content te gebruiken in eigen handelingen, dan raadt Mineralenwereld deze ten strengste af.